Home > Announcement > Job Advertisement > ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 21 พ.ค. 67 สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 21 พ.ค. 67 สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-05-02 09:47:21

ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 21 พ.ค. 67 สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม.pdf

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน).pdf

----------------------