Home > Announcement > Job Advertisement > ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) รวม 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 65 - 03 ม.ค. 66
ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) รวม 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 65 - 03 ม.ค. 66

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-12-13 15:31:45

ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) รวม 7 อัตรา  ตั้งแต่วันที่  9 ธ.ค. 65 - 03 ม.ค. 66.pdf

เอกสารแนบท้ายประกาศ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร.pdf

----------------------------