หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศผลสอบ > ประกาศผลการสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
ประกาศผลการสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-04-11 10:55:59

ประกาศผลการสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี.pdf

--------------------------