หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรับสมัคร > ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน) สายวิชาการ 4 อัตรา และสายสนับสนุนวิชาการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 ธ.ค. 66
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน) สายวิชาการ 4 อัตรา และสายสนับสนุนวิชาการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 ธ.ค. 66

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-12-14 09:27:02

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน) สายวิชาการ 4 อัตรา และสายสนับสนุนวิชาการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 ธ.ค. 66 .pdf

บัญชีแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง.pdf

--------------------------