หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรับสมัคร > ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๒๘ กันยายน ๖๓ สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๒๘ กันยายน ๖๓ สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-27 10:17:50

Download ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๒๘ กันยายน ๖๓ สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ.pdf

-------------------------------------