หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรับสมัคร > ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 - 30 เม.ย. 67 สังกัดวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 - 30 เม.ย. 67 สังกัดวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-03-27 10:40:31