หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศผลสอบ > ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็น พนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา (นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองนโยบายและแผน)
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็น พนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา (นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองนโยบายและแผน)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-04-11 10:40:03

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็น พนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา (นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองนโยบายและแผน).pdf

----------------------------------