หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต (E-sport) 1 อัตรา และอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (Bilingual) แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต (E-sport) 1 อัตรา และอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (Bilingual) แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ 1 อัตรา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-07-15 09:31:53

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน  อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต (E-sport) 1 อัตรา  และอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (Bilingual) แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ.pdf

-------------------------------------