หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศผลสอบ > ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-14 12:23:13

ประกาศผลการสอบแข่งขัน  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1.pdf

------------------------------