หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศผลสอบ > ประกาศผลการสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน) อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประกาศผลการสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน) อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-04-18 10:37:37