หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรับสมัคร > ประกาศรับสมัครสอบวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถะทางการบริหาร สำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ) ตั้งแต่วันนี้ – 9 มิถุนายน 2566
ประกาศรับสมัครสอบวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถะทางการบริหาร สำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ) ตั้งแต่วันนี้ – 9 มิถุนายน 2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-10 11:02:55


ประกาศรับสมัคร

สอบวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถะทางการบริหาร สำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ) 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 9 มิถุนายน 2566  (ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 16 มิ.ย.66)

----------------------------

ด้านงานสารบรรณ การเงินและพัสดุ (สอบในวันที่ 24 มิ.ย.66 เวลา 09.00 – 10.30 น.)

https://forms.gle/6xUfeMXonw28LhMz6

----------------------------

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (สอบในวันที่ 24 มิ.ย.66 เวลา 11.00 – 12.30 น.)

https://forms.gle/BJHYzfMq9PEweDnH9

----------------------------

ทักษะการคำนวณ ทักษะการจัดการข้อมูล และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (สอบในวันที่ 23 มิ.ย.66 เวลา 09.00 – 10.30 น.)

https://forms.gle/s9ZsL2fhdWRck2738