หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรับสมัคร > ประกาศรับสมัคร อาจารย์แขนงวิชาการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 พ.ค.65 สังกัดวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม
ประกาศรับสมัคร อาจารย์แขนงวิชาการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 พ.ค.65 สังกัดวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-05-05 14:56:52

ประกาศรับสมัคร  อาจารย์แขนงวิชาการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ 1 อัตรา  ตั้งแต่วันที่  10 - 31 พ.ค.65  สังกัดวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม.pdf

-------------

ขั้นตอนการสมัครงาน

https://nkpt.ssru.ac.th/announcement/view/nkpt34659

---------------------------