หน้าหลัก > ประกาศ > ทั่วไป > ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ลงคะแนนเลือกตั้ง 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ลงคะแนนเลือกตั้ง 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-20 12:04:51

ประกาศรายชื่อผู้สมัครพร้อมหมายเลขกรรมการสภาคณาจารย์ประจำ.pdf

--------------------------

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ.pdf

-----------------------------------------

ประกาศ“รับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ” ตั้งแต่วันที่ 7 - 16 กันยายน 2564 .pdf

ใบสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์.pdf

--------------------------------