หน้าหลัก > ประกาศ > ทั่วไป > ประกาศผลสอบวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ สำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ) (สอบวันที่ 2 มี.ค.67)
ประกาศผลสอบวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ สำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ) (สอบวันที่ 2 มี.ค.67)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-03-06 16:19:54

ประกาศผลสอบวัดความรู้ ความสามารถ ด้านงานสารบรรณ การเงินและพัสดุ.pdf

ประกาศผลสอบวัดความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf 

----------------------

ประกาศนียบัตรทางกองบริหารงานบุคคลจะดำเนินการจัดส่งให้ท่านเป็นรายบุคคลผ่านทางอีเมลมหาวิทยาลัย

หากไม่ได้รับสามารถติดต่อได้ที่   02 1260 1136

------------------------