หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรับสมัคร > เพิ่มช่องทางการรับสมัครงาน
เพิ่มช่องทางการรับสมัครงาน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-07-01 15:41:08

ฝ่ายบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล เพิ่มช่องทางการรับสมัครงาน

ทาง e-mail : personnel@ssru.ac.th

----------------

ใบสมัครงาน

http://personnel.ssru.ac.th/useruploads/files/20170824/dc9a1f4f8a85d1b584cdf38bf60df6be24b489a0.pdf

----------------

ใบสมัครภาค ก.

http://personnel.ssru.ac.th/useruploads/files/20181219/da03214994d0773cba3982349d632a0f3453d4d8.pdf?

----------------