หน้าหลัก > ประกาศ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 - 29 ก.พ.67 สังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้.pdf
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 - 29 ก.พ.67 สังกัดส ...
2024-02-07 09:10:42
ประกาศผลการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
ประกาศผลการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี.pdf- ...
2024-02-14 10:27:36
ประกาศผลการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศผลการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.pdf----------- ...
2024-02-14 10:17:58
ประกาศย้อนหลัง