หน้าหลัก > ข่าว > โครงการอบรม&ประชุม > ประชุมชี้แจงการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๔
ประชุมชี้แจงการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๔

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-10-29 14:13:22