การขอตำแหน่งทางวิชาการ


ในภาพอาจจะมี ข้อความ


.หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการรูปแบบใหม่ของ สกอ.


-----------------------------------------------------