ฝ่ายกองทุนพัฒนาบุคลากรรายงานผลการดำเนินงาน
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ระเบียบและประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากร
Download เอกสาร
ประมวลบทความทางวิชาการ

คู่มือการใช้งานระบบกองทุนพัฒนาบุคลากร

ระบบกองทุนพัฒนาบุคลากร http://sos.ssru.ac.th
                                                  user          :  รหัสประจำตัวประชาชน
                                                  password : รหัสพนักงาน

ติดต่อเรา