Home > News > General news > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถะทางการบริหาร สำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถะทางการบริหาร สำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-02-28 16:00:41

ด้านงานสารบรรณ  การเงิน และพัสดุ สอบวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 10.30 น. ห้องสอบ 5743 อาคาร 57 ชั้น 4.pdf เลขที่ 1 - 85 

ด้านงานสารบรรณ  การเงิน และพัสดุ สอบวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 10.30 น. ห้องสอบ 5742 อาคาร 57 ชั้น 4.pdf  เลขที่ 86 - 125


ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 - 12.30 น. ห้องสอบ 5743 อาคาร 57 ชั้น 4.pdf เลขที่ 1 - 85 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 - 12.30 น. ห้องสอบ 5742 อาคาร 57 ชั้น 4.pdf เลขที่ 86 - 121  


วิธีการเข้าสอบวัดความรู้ ทักษะการคำนวณ ทักษะการจัดการข้อมูล และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์.pdf

ทักษะการคำนวณ ทักษะการจัดการข้อมูล และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  สอบวันศุกร์วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 10.30 น.  ห้องสอบ 3221  อาคาร 32 ชั้น 2 ศูนย์วิทยบริการ.pdf เลขที่ 1 - 110 

ทักษะการคำนวณ ทักษะการจัดการข้อมูล และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  สอบวันศุกร์วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 10.30 น.  ห้องสอบ 3122  อาคาร 31 ชั้น 2.pdf เลขที่ 111 - 127

-------------------------------


ประกาศรับสมัคร

สอบวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถะทางการบริหาร สำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ) 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2567  (ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 28 ก.พ.67)

----------------------------

ด้านงานสารบรรณ การเงินและพัสดุ (สอบในวันที่ 2 มี.ค.67 เวลา 09.00 – 10.30 น.)

https://forms.gle/HEAdDbRsXtNM2RyF7

----------------------------

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (สอบในวันที่ 2 มี.ค.67 เวลา 11.00 – 12.30 น.)

https://forms.gle/cYsHaSii5fFUKEkNA

----------------------------

ทักษะการคำนวณ ทักษะการจัดการข้อมูล และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (สอบในวันที่ 1 มี.ค.67 เวลา 09.00 – 10.30 น.)

https://forms.gle/7DwGseAxxDKFpzVV9