หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรับสมัคร > ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา / อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 1 อัตรา / นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วันที่ 18 พ.ย.-9 ธ.ค.64 สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา / อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 1 อัตรา / นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วันที่ 18 พ.ย.-9 ธ.ค.64 สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-11-16 16:47:59

ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา / อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 1 อัตรา / นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วันที่ 18 พ.ย.-9 ธ.ค.64 สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf

----------------------